MENU

Интернет реклама УБС
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ 7457:2013
ДСТУ 7457:2013

РОЗЧИНИ ВОДНО-СПИРТОВІ

Методи визначання вмісту етилового спирту

РАСТВОРЫ ВОДНО-СПИРТОВЫЕ

Методы определения содержания этилового спирта


WATER-ALCOHOL SOLUTIONS

Methods for the determination of the ethyl alcohol content

Скачати ДСТУ 7457:2013

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 

1.1 Цей стандарт поширюється на водно-спиртові розчини та встановлює ареометричний, пікнометричний та вібраційний методи визначання вмісту етилового спирту в цих розчинах.

1.2 Обов’язкові вимоги щодо підготовленості та безпеки персоналу викладено в розділі 10.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3296-95 Виробництво етилового спирту з харчової сировини. Терміни та визначення

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 5043:2008 Спирт етиловий та спиртовмісні рідини. Методи відбирання проб

ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ 7274:2012 Хімічні реактиви. Реактиви, розчини для аналізу та матеріали допоміжні. Методи готування

ДСТУ ГОСТ 18481:2009 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия (Ареометри та циліндри скляні. Загальні технічні умови)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація і загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2652-78 Калия бихромат технический. Технические условия (Калію біхромат технічний. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 10138-93 Ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые. Общие технические условия (Тканини чистолляні, лляні та напівлляні і білизняні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10232-77 Ткани чистольняные и штучные изделия льняные и полульняные полотенечные. Общие технические условия (Тканини чистолляні та штучні вироби лляні та напівлляні рушникові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 22524-77 Пикнометры стеклянные. Технические условия (Пікнометри скляні. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд и устатковання лабораторне скляне. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні умови. Методи випробовувань)

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

НПАОП 15.9-1.11-97 (ДНАОП 1.8.10-1.11-97) Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні.


3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
 

У цьому стандарті застосовано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 3296.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (05.04.2020)
Переглядів: 57 | Теги: ДСТУ, завантажити безкоштовно, ДСТУ 7457-2013, 7457:2013, download, DSTU 7457:2013 | Рейтинг: 0.0/0
куда инвестировать небольшие деньги
Всього коментарів: 0
avatar