MENU

Интернет реклама УБС
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ 7369:2013
ДСТУ 7369:2013

СТІЧНІ ВОДИ

Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения


WASTE WATER
Requirements for waste water and its sediments for irrigation and fertilization


Скачати ДСТУ 7369:2013

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні вимоги до стічних вод та їхніх осадів, які використовують для зрошування та удобрювання.

1.2 Цей стандарт поширюється на стічні води міст (суміші господарсько-побутових, виробничих, атмосферних, а також близьких до них за складом виробничих стічних вод) та осади, що утворюються у процесі очищання міських стічних вод, і продукцію переробки їх (добрива) на основі осадів (далі - осади).

1.3 Стандарт не поширюється на стічні води та осади виробництв хімічної галузі промисловості, зокрема хімічного волокна, хімічних засобів захисту рослин, нафтохімічних підприємств тощо, а також відходів тваринницьких комплексів.

1.4 Положення цього стандарту застосовують суб’єкти господарювання, що мають право постачати і використовувати зазначені стічні води та їхні осади для зрошування та удобрювання у сільському господарстві, зокрема й квітникарство, зелене будівництво, у лісових розсадниках, а також для біологічної рекультивації порушених земель.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2730-94 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії

ГОСТ 8.010-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Методики виконання вимірювань. Загальні положення)

ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Методы определения общего азота (Добрива органічні. Методи визначання загального азоту)

ГОСТ 26717-85 Удобрения органические. Метод определения общего фосфора (Добрива органічні. Метод визначання загального фосфору)

ГОСТ 27979-88 Удобрения органические. Метод определения pH (Добрива органічні. Метод визначання pH)

ГОСТ 27980-88 Удобрения органические. Методы определения органического вещества (Добрива органічні. Методи визначання органічної речовини)

ДБН 360-92 Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 міські стічні води

Змішані господарсько-побутові та виробничі стічні води, а також води, відведені із забудованої території, що утворилися внаслідок випадання атмосферних опадів, які надходять для очищання на міські каналізаційні очисні споруди

3.2 осади стічних вод

Суміш твердих часток з органічних і мінеральних речовин, що випадають у осад у процесі первинного очищання міських стічних вод методом відстоювання (сирі осади), та мікроорганізмів, які брали участь у процесі біологічного очищання стічних вод і виведених з технологічного процесу (надлишковий активний мул)

3.3 продукція на основі осадів

Осади, перероблені біотехнологічними, зокрема й компостуванням, фізичними та хімічними методами (органо-мінеральні суміші, органо-мінеральні біоактивні добрива), що відповідають вимогам цього стандарту


 

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (17.03.2020)
Переглядів: 46 | Теги: DSTU 7369:2013, download, 7369:2013, ДСТУ, завантажити безкоштовно, ДСТУ 7369-2013 | Рейтинг: 0.0/0
куда инвестировать небольшие деньги
Всього коментарів: 0
avatar