MENU

Интернет реклама УБС
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ 7302:2013
ДСТУ 7302:2013

СТАТИЧНА ЕЛЕКТРИКА

Терміни та визначення основних понять

СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Термины и определения основных понятийSTATIC ELECTRICITY T
erms and definitions of conceptionsСкачати ДСТУ 7302:2013 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять стосовно статичної електрики.

Цей стандарт призначено застосовувати в роботі органів виконавчої влади, суб’єктів госпо­дарювання, які розробляють, експортують і перевіряють нормативні документи.

Терміни, встановлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються статичної електрики, у роботах зі стандартизування, у науковій, на­вчально-методичній і публіцистичній літературі, а також у роботі підприємств, установ і органі­зацій, що діють на території України, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2156-93 Система стандартів безпеки праці. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2843-94 Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 2888-94 Пакування та консервація. Терміни та визначення

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на тер­міни та визначення понять

ДСТУ ISO 2251-2001 Взуття гумове антистатичне з підкладкою. Технічні умови (ISO 2251:1991, IDT

3 ЗАГАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках — два застандартизовані тер­міни. Проте, використовуючи застандартизовані терміни в межах одного документа, рекомендо­вано вживати лише один із поданих синонімів.

Застандартизовані терміни та абревіатури набрано напівгрубим шрифтом, недозволені тер­міни — світлим курсивом з познакою (Нд).

Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено дві терміностатті, у яких переважає однаковий текст. Першу статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом з текстом у першій парі квадратних дужок, пропускаючи текст у другій парі квадратних дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст пер­шої пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок. В абетковому покажчику су­міщені терміни подано окремо без дужок з посиланнями на той самий номер терміностатті.

Терміни, установлені цим стандартом і вжиті у визначеннях інших термінів цього стандарту, виділено в текстах визначень підресленням і поряд з ними справа в дужках зазначено їхні но­мери, що відповідають класифікаційним номерам термінологічних статей цього стандарту.

Подані в цьому стандарті визначення термінів в інших документах, за потреби, можна зміню­вати, уводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазначаючи об’єкти, які нале­жать обсягові позначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати змісту й обсягу термінів, визначених у стандарті.

Терміни та визначення загальнотехнічних понять, необхідні для розуміння тексту стандар­ту, наведено в додатку А.

Як довідкові у стандарті подано німецькі (de), англійські (еп), французькі (fr) та російські (ги) терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і національ­них стандартів, із фахових словників.

У стандарті наведено абетковий показчик установлених цим стандартом українських термінів (додаток Б) й абеткові покажчики іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (до­датки В, Г, Д і Е).

Бібліографію (перелік термінологічних джерел) подано в додатку Ж.

 

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (23.02.2020)
Переглядів: 64 | Теги: DSTU 7302:2013, ДСТУ, ДСТУ 7302-2013, download, завантажити безкоштовно, 7302:2013 | Рейтинг: 0.0/0
куда инвестировать небольшие деньги
Всього коментарів: 0
avatar