MENU

Интернет реклама УБС
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ 6044:2008

ДСТУ 6044:2008

МЕТРОЛОГІЯ
МІЖПОВІРОЧНИЙ ІНТЕРВАЛ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Основні положення і вимоги до установлення

МЕТРОЛОГИЯ
МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Основные положения и требования к установлениюMETROLOGY
THE INTERVERIFICATION INTERVAL OF MEASURING MEANS
Basic regulations and requirements to an establishmentСкачати ДСТУ 6044:2008

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на робочі еталони та робочі засоби вимірювальної техніки (далі — ЗВТ), які використовують у сфері державного метрологічного нагляду, та визначає критерії і вимоги до методів установлення та корегування міжповірочного інтервалу (далі — МПІ) ЗВТ.

1.2 Положення цього стандарту можна використовувати на підприємствах та в організаціях для установлення та корегування міжкалібрувальних інтервалів ЗВТ, на які не поширюється дер­жавний метрологічний нагляд.

1.3 Положення цього стандарту використовують:

— спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології (далі — ЦОВМ);

— національний науковий метрологічний центр, державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління ЦОВМ, і територіальні органи ЦОВМ;

— користувачі ЗВТ;

— розробники ЗВТ;

— виробники ЗВТ;

— метрологічні служби підприємств та організацій;

— особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювання;

— уповноважені повірочні та атестовані калібрувальні і вимірювальні лабораторії;

— акредитовані випробувальні та калібрувальні Лабораторії.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ ISO 10012:2005 Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання і вимірювального оснащення (ISO 10012:2003, IDT).

РМГ 74-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Методы определе­ния межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений (Державна система за­безпечення єдності вимірювань. Методи визначання міжповірочних і міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювань).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використовують терміни та їх визначення згідно з ДСТУ 2681 і ДСТУ 2860, а також такі:

3.1 міжповірочний інтервал

Установлений максимальний проміжок часу або наробіток між первинною та першою періо­дичною повіркою, а також між двома послідовними періодичними повірками, протягом якого зна­чення метрологічних характеристик ЗВТ перебувають у нормованих границях

3.2 метрологічна справність ЗВТ

Стан ЗВТ, за якого всі його нормовані метрологічні характеристики (далі — НМХ) відповіда­ють установленим вимогам

3.3 метрологічна надійність ЗВТ

Надійність ЗВТ щодо забезпечення його метрологічної справності

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (07.11.2019)
Переглядів: 89 | Теги: DSTU 6044:2008, завантажити безкоштовно, ДСТУ 6044-2008, 6044:2008, ДСТУ, download | Рейтинг: 0.0/0
куда инвестировать небольшие деньги
Всього коментарів: 0
avatar